Przedsiębiorstwo Drogowe "SOKOLIK" Białystok tel: 085 662 07 70

Oferta

Przedsiębiorstwo Drogowe "Sokolik" od ponad 20 lat nieprzerwanie zajmuje się kompleksow± budow±:
  • dróg i ulic
  • innych nawierzchni drogowych
  • parkingów i podjazdów
  • chodników i alejek
  • placów i schodów
  • terenów zielonych
  • boisk sportowych
  • przepustów
  • kanalizacji deszczowej

Specjalizujemy się w wykonywaniu nawierzchni z materiałów kamiennych (kostki i płyt).

Cena ułożenia 1 m2 nawierzchni ustalana jest indywidualnie w oparciu o dokumentację, wizję lokaln± i rozmowę o oczekiwaniach inwestora.kostka
© Copyrights 2008 Przedsiębiorstwo Drogowege Sokolik
Desingn by PL